GY 6.35 - 36V - 400W


21LAM103

GY 6.35 -  36V - 400W lamp.


TYPE
SOCKET VOLTAGE
POWER
BI-PIN
GY 6.35
36V
400W