GY 6.35 - 24V - 250W


21LAM102

GY 6.35 -  24V - 250W lamp.


TYPE
SOCKET VOLTAGE
POWER
BI-PIN
GY 6.35
24V
250W