GY 6.35 - 230V - 300W


21LAM106

GY 6.35 -  230V - 300W lamp.


TYPE
SOCKET VOLTAGE
POWER
BI-PIN
GY 6.35
230V
300W