GY 6.35 - 12V - 100W


21LAM101

GY 6.35 -  12V - 100W lamp.


TYPE
SOCKET VOLTAGE
POWER
BI-PIN
GY 6.35
12V
100W